Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου, Σχολή Σχεδίασης
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

 Σ.Ε.Φ. Σύστημα Ενημέρωσης Φοιτητών

ΤΜΣΠΣ Προπτυχιακό (511/)
ΠΜΣ Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων (513/)

 

ΠΜΣ Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική (514/)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Ο Αριθμός Μητρώου σας είναι ένας αριθμός της μορφής XXX/YYYYZZZ όπου το ΧΧΧ δηλώνει το τμήμα σας, το ΥΥΥΥ το έτος εγγραφής σας και ΖΖΖ ο αύξων αριθμός εγγραφής (πχ. 511/2000272)
To username σας είναι της μορφής
aegean\dpsdYYZZZ (για το μεταπτυχιακά: aegean\dpsdXYYZZZ)
Το Password σας είναι αυτό που έχετε για το e-mail ή για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο δίκτυο του Πανεπιστημίου

Για σχόλια ή παρατηρήσεις στείλτε e-mail στη διεύθυνση net@aegean.gr

Έντυπα για Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986

@ 2000 Aegean-Net