Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Προμήθεια υλικών για το εργαστήριο VR

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε αγορά υλικών για το εργαστήριο εικονικής πραγματικότητας του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, που βρίσκεται στο κτίριο Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου.

Ενδεικτικά η προμήθεια αφορά την αγορά μοκέτας, στρωμάτων γυμναστικής και ηχομονωτικού υλικού. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης. Ο προϋπολογισμός του ως άνω έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.800,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Λεπτομέρειες καθώς και αναλυτική τεχνική έκθεση του ανωτέρω έργου, θα αποσταλούν μόνο σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν σχετικά μέχρι και τη Δευτέρα 16-07-2018 και ώρα 12:00, επικοινωνώντας με τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, στο email techniki@aegean.gr. Πληροφορίες: 22810-97042.Friday, July 06, 2018, forky

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία