Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

To Design Σήμερα

Στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου προσφέρονται προπτυχιακές σπουδέςμεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και οργανώνονται θερινά σχολεία (σε συνεργασία με σχολές σχεδίασης του εξωτερικού) στο αντικείμενο της Σχεδίασης (Design). 

Η σχεδίαση (design) είναι ένα ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο που συνδυάζει την τέχνη και την επιστήμη, τη σκέψη και την πράξη. Τι είναι και σε τι αφορά η σχεδίαση είναι δυναμικό: παραδοσιακές προσεγγίσεις θεωρούν ως κεντρικό στοιχείο την ομορφιά και την δημιουργικότητα και επικεντρώνουν σε βιομηχανικά προϊόντα, ενώ πιο σύγχρονες προσεγγίσεις προσθέτουν την διαχείριση της πολυπλοκότητας και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση διευρύνοντας το τι σχεδιάζεται σε συστήματα και υπηρεσίες. Η συζήτηση για τη σχεδίαση είναι διαρκής σε κοινότητες παγκόσμιου ιστού όπως: Core77Design EngineDexigner. Η σχεδίαση είναι ασφαλώς ένα δυναμικό επιστημονικό αντικείμενο, σημαντικά σχετικά περιοδικά είναι τα: Design StudiesDesign IssuesCoDesign, κ.α.

Οι χώρες που βασίζουν την οικονομία τους στις δημιουργικές βιομηχανίες όπως οι ΗΠΑ, Αγγλία, Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία, Ιταλία, κ.α., έχουν πλήθος σχολών και τμημάτων Σχεδίασης (π.χ. Carnegie-Mellon DesignDelft Design EngineeringKISD (Köln International School of Design), Scuola del Design Politecnico di Milano, κ.α. - σημειωτέον ότι το τμήμα συνεργάζεται με πολλές σημαντικές σχολές σχεδίασης της Ευρώπης σε διάφορα πλαίσια: θερινά σχολείαανταλλαγές φοιτητών (erasmus)έρευνα, κ.α.). Τα τελευταία χρόνια αυτό συμβαίνει και σε χώρες με οικονομία βασισμένη στη παραγωγή, όπως η Κίνα (π.χ. βλ. άρθρο του University World News) και η Ινδία (π.χ. National Institute of Design).

Επομένως, σήμερα είμαστε μάρτυρες μιας νέας γενιάς σχολών σχεδίασης που μοντελοποιούν τη φιλοσοφία της Σχεδίασης σε σχέση με τις ανάγκες του 21ου αιώνα και συνδέονται με την κεντρική σχέση της Σχεδίασης ως προς τις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις που χαρακτηρίζουν την εποχή μας. Επιδιώκεται ο καθορισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών δημιουργικής και διεπιστημονικής σχεδίασης σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις. Οι τάσεις αυτές θεωρούν τη σχεδίαση ως ένα διεπιστημονικό αντικείμενο με έμφαση στην αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία (π.χ. βλ. Robinson et al. 2005) για την αναγνώριση, σύλληψη, και δημιουργία προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών που είναι κατάλληλα ως προς τη μορφή, το περιεχόμενο, τη λειτουργία, και την αξία τους για την ανθρώπινη δράση. 

Επιπλέον, η εξάπλωση της κοινωνίας της πληροφορίας, η παγκοσμιοποίηση και οι νέες ανάγκες και απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτές, δημιουργούν καινούργιες βιομηχανίες και υπηρεσίες με αποτέλεσμα την γέννηση νέων μορφών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών. Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβλημάτων απαιτεί νέες ειδικότητες που βασίζονται στη διεπιστημονικότητα και την ικανότητα εφαρμογής της για το σχεδιασμό προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών. Πολλά τα παραδείγματα, π.χ. πριν από λίγα χρόνια δεν είχαμε τηλέφωνα αφής και ταμπλέτες, σήμερα υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία ανάπτυξης σχετικών εφαρμογών όπου οι σχεδιαστές είναι περιζήτητοι. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η ανάγκη για σχεδιαστές είναι μεγαλύτερη ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι υπηρεσίες (φυσικές ή ψηφιακές), η εταιρική ταυτότητα, τα βιομηχανικά προϊόντα,οι νέες τεχνολογίες, και ο συνδυασμός αυτών.

Αναφορές

Robinson, M. A., Sparrow, P. R., Clegg, C., & Birdi, K. (2005). Design engineering competencies: Future requirements and predicted changes in the forthcoming decadeDesign Studies, 26(2), 123–153. Thursday, June 19, 2014, kgp

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία